Samarbeten & partnerskap

Axel Johnson samarbetar med flera organisationer och företag. Samtliga samarbeten är sprungna ur vår vision om att vara en positiv förändringskraft i de samhällen vi är en del av.

Axfoundation

Antonia Ax:son Johnson grundade Axfoundation 1993 som en fristående, icke-vinstdrivande verksamhet med syftet att arbeta konkret och praktiskt med lokala och globala hållbarhetsfrågor. Idag driver Axfoundation över 30 projekt tillsammans med drygt 300 partners. Verksamheten omfattar nära samarbeten med företag, forskare, myndigheter och civilsamhälle och spänner över tre områden – Framtidens mat, Cirkulär ekonomi och Hållbar produktion och konsumtion. Axfoundation är helt fristående i förhållande till Axel Johnson, men samarbetar med oss och våra bolag i en rad enskilda projekt.

Läs mer

Digital idag

Axel Johnson medverkade, delvis genom Forum för Omställning, under 2019 till sjösättandet av en nationell dag som syftar till kunskapsspridning och diskussion om digitaliseringens möjligheter, utmaningar och konsekvenser. År 2022 genomfördes den fjärde digitala nationaldagen där 250 aktörer deltog, med 1 000 aktiviteter på 215 orter runtom i Sverige.

Läs mer

Forum för omställning

Forum för Omställning (FfO) bildades 2018 i syfte att hjälpa till att stärka Sveriges förutsättningar att möta de förändringar som sker inom digitalisering, automatisering och nya affärsmodeller. Axel Johnson är ett av de bolag som via FfO bidrar till dialog och konkreta förslag för en framgångsrik strukturomvandling.

Läs mer

Handelshögskolan i Stockholm

Axel Johnson har varit partnerföretag till Handelshögskolan i Stockholm och dess Center for Retailing (CFR) sedan 2010. Vid CFR bedrivs utbildning och forskning i nära samarbete med den svenska detaljhandeln. Centret ansvarar bland annat för Handelshögskolans treåriga kandidatprogram i Retail Management där Axel Johnson deltar. Utöver det gjorde Axel Johnson en donation på 50 miljoner kronor under 2017 där Handelshögskolan i Stockholm lanserade det så kallade Antonia Ax:son Johnson Tutorial Program. Programmet är en satsning på undervisning och personlig utveckling som blivit den största i Handelshögskolans historia.

Läs mer

Mitt Liv

Axel Johnson är delägare i Mitt Liv som är ett socialt företag specialiserat på mångfald och inkludering. Bolaget har jobbat med mångfald och inkludering sedan 2008 och erbjuder idag ett mentorprogram för utlandsfödda akademiker. Utöver mentorprogrammet arbetar Mitt Liv även med arbetsgivare för att ge dem kunskap, strategier och konkreta verktyg för att framgångsrikt lyckas inom de här frågorna.

Läs mer

Samhall

Vi har ett flerårigt samarbete med Samhall där vi idag har flera medarbetare i våra Axel Johnson-bolag. Samhall ägs av staten och har som huvuduppdrag att skapa utvecklade jobb åt personer med funktionsnedsättning och på så sätt ge dem en plats på arbetsmarknaden.

Läs mer

Stiftelsen The Global Village

År 2018 gick Axel Johnson in som huvudpartner till Järvaveckan och Stiftelsen The Global Village och partnerskapet är förlängt till och med 2023. Ahmed Abdirahman startade stiftelsen 2016 utifrån en vision om att minska avståndet mellan politiken och medborgarna, samt motverka utanförskap i de utsatta förorterna. Idag har Järvaveckan och The Global Village blivit en central punkt i den svenska debatten kring frågor kopplade till integration och utveckling i utanförskapsområden.

Läs mer

The Reckoning Project

The Reckoning Project är ett nytt och banbrytande samarbete, för att kombinera krigsjournalistik med arbete för att kunna hålla förövare ansvariga för krigsbrott. Bland initiativtagarna och i styrelsen finns ett antal av de mest framstående framför allt amerikanska och brittiska folkrättsexperterna, akademikerna och journalisterna. Arbetet bedrivs i samarbete med framför allt ukrainska journalister, som får stöd för att kunna inhämta, dokumentera och systematisera information, som sedan kan användas rättsligt.

Läs mer

UNGC

Axel Johnson har stöttat de globala utvecklingsmålen i många år. År 2021 valde vi att även markera det engagemanget genom att gå med i UN Global Compact (UNGC) som är världens största hållbarhetsinitiativ och anger globalt vägledande grundprinciper för företags samhällsansvar. Även om vi arbetat utifrån dessa principer tidigare, såg vi en möjlighet att ännu tydligare visa vår ståndpunkt, bidra till en global standard och gå samman med andra aktörer som arbetar kontinuerligt för att vi ska nå de globala målen.

Läs mer

Utforska mer

Vårt team

Läs mer