Vårt team

Axel Johnsons huvudkontor består av en liten grupp människor med olika kompetenser och bakgrund. Vi samarbetar över gränser och främjar erfarenhetsutbyte inom hela Axel Johnson-koncernen. Tillsammans tror vi på ett arbetssätt som präglas av frihet och ansvar vilket också speglas i vår tro på att decentralisera ansvar och beslutsfattande ut i våra bolag.

Medarbetare

Koncernledning

Thomas Ekman

 • Chief Executive Officer

Thomas är vd för Axel Johnson sedan september 2023. Han har haft flera ledande positioner som bland annat vd för Tele2 Sverige, vd för Cabonline och senast vd för Dustin som ingår i Axel Johnson-koncernen. Han har även en bakgrund inom Kinnevik-koncernen där han haft flera olika ledande positioner. Thomas har en magisterexamen i ekonomi från Stockholms universitet. Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Axel Johnson International, Axfood, AxSol, Dustin och Martin & Servera, samt ledamot i Novax.

Camilla Wideroth

Camilla har jobbat inom koncernen sedan 2009, först inom Axel Johnson International och därefter på Axel Johnson som Head of Group Financial Control. Innan dess jobbade Camilla i 15 år på KPMG, först som revisor och därefter som konsult i samband med börsbolagens införande av IFRS. Camilla har studerat internationell ekonomi vid Linköpings universitet. Styrelseuppdrag: Ledamot i Axel Johnson International, Novax, Martin & Servera och AxSol.

David Salsbäck

David började på Axel Johnson 2019 och kom då från rollen som kommunikationschef i Bonnierkoncernen. Dessförinnan arbetade han på kommunikationsbyrån JKL i Stockholm och Bryssel. David har studerat civilekonomutbildningen på Handelshögskolan i Stockholm, med inriktning nationalekonomi. Styrelseuppdrag: Ledamot i AxSol och Axfoundation.

Jacob Wall

Jacob började på Axel Johnson 2015 och är ansvarig för affärsutveckling. Jacob var tidigare partner och rådgivare vid företagsaffärer på ABG Sundal Collier och dessförinnan vice vd och medgrundare till hedgefonden Alcur samt arbetade i nio år som aktieanalytiker på ABG Sundal Collier och Alfred Berg. Jacob har studerat finansiell ekonomi, ekonomisk historia samt statskunskap vid Stockholm och Uppsala universitet. Styrelseuppdrag: Ordförande i Novax samt ledamot i Elon och New Moon.

Pernilla Oldmark

Pernilla började på Axel Johnson 2024 och kom närmast från rollen som chef för norra Europa på det globala kundserviceföretaget Transcom. Dessförinnan var hon kommersiell chef på Cabonline och innan dess hade hon ett antal olika ledarroller på Tele2, som bland annat som marknads- och kommunikationsdirektör. Styrelseuppdrag: Ledamot i Martin & Servera och Söderberg & Partner Wealth Management.

Styrelse

Caroline Berg

 • Styrelseordförande sedan mars 2015 och ledamot av styrelsen sedan 2014

Caroline är styrelseordförande sedan mars 2015 och ledamot av styrelsen sedan 2014. Caroline är också ledamot av styrelsen i Axel Johnson International, Axfood och Axfast. Caroline är ordförande för Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse, Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse och The Global Village. Mellan 2006 och 2014 var Caroline direktör för Human Development och kommunikation på Axel Johnson. Caroline är hedersdoktor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Marie Ehrling

 • Vice ordförande och ledamot av styrelsen sedan 2012

Marie är vice ordförande och ledamot av styrelsen sedan 2012. Marie är även styrelseordförande i Disruptive Pharma samt ledamot av styrelsen i Axel Johnson International, ledamot i Wisory Advisory Board och ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). Tidigare var Marie bland annat styrelseordförande i Telia Company och Securitas, vd för Telia Sonera Sverige och dessförinnan arbetade hon för SAS-koncernen under 20 år i olika roller, däribland som chef för SAS Airlines. Marie är dessutom hedersdoktor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Antonia Ax:son Johnson

 • Ledamot av styrelsen sedan 1982

Antonia har varit ledamot i styrelsen sedan 1982. Antonia är även styrelseordförande i Axel Johnson Holding, samt ledamot av styrelsen i Axel Johnson Inc., Axfast, Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse samt grundare och ledamot i Axfoundation. Antonia är grundare och ordförande i Lövsta Stuteri och hedersdoktor på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm samt på Middlebury College, USA.

Tomas Franzén

 • Ledamot av styrelsen sedan 2018

Tomas är ledamot av styrelsen sedan 2018. Tomas är även styrelseordförande i bland annat TietoEvry, Elajo, Pamica Group och Bonnier News, samt ledamot av styrelsen i bland annat Dustin, Martin & Servera, Thunderful Group och Liljedahl Group. Han var 2014–2018 vd på Bonnier AB och dessförinnan vd på Com Hem och Eniro.

Jonas Samuelson

 • Ledamot av styrelsen sedan 2018

Jonas har varit ledamot av styrelsen sedan 2018. Jonas är vd och koncernchef på Electrolux sedan 2016 och har varit på Electrolux sedan 2008. Han är därtill styrelseledamot i Volvo Cars och har tidigare arbetat inom bland annat SAAB Automobile och General Motors.

Alexandra Mörner

 • Ledamot av styrelsen sedan 2005

Alexandra har varit ledamot av styrelsen sedan 2005. Alexandra är även styrelseordförande i Axfoundation och i Altocumulus Asset Managements investeringsråd. Hon är också ordförande och ledamot i flera styrelser inom Axel Johnson Gruppen, däribland Axel Johnson Inc., och har så varit sedan mitten av 90-talet. Hon var tidigare chef för Axstores Butikskedjor och dessförinnan Investment Manager på Novax.

Mia Brunell Livfors

 • Ledamot av styrelsen sedan 2023

Mia är ledamot i styrelsen sedan 2023 och var vd för Axel Johnson mellan 2015-2023, tidigare har hon även varit rådgivare och styrelseledamot i bolaget. Innan Axel Johnson var Mia verksam inom Kinnevik i 22 år, varav de sista åtta åren som vd för Investment AB Kinnevik. Mia är även styrelseordförande i Axfood och ledamot av styrelsen i Dustin, Efva Attling Stockholm AB och i Eutelsat Group.

Björn Annwall

 • Ledamot av styrelsen sedan 2022

Björn har varit ledamot av styrelsen sedan 2022. Björn är kommersiell chef och vice vd på Volvo Cars sedan 2022. Dessförinnan har han haft flera ledande positioner inom Volvo Car Group, bland annat som CFO, chef för EMEA och Senior VP Marketing, Sales and Service. Innan dess var han senior partner på McKinsey & Co.

Frida Antbrink

 • Ledamot av styrelsen sedan 2022, suppleant sedan 2019

Frida har varit ledamot av styrelsen sedan 2022 och suppleant sedan 2019. Frida arbetar inom Hemköp och är arbetstagarrepresentant för Handelsanställdas förbund. Hon sitter som ordinarie arbetstagarrepresentant i Hemköp och suppleant arbetstagarrepresentant i Axfood.

Anders Helsing

 • Ledamot av styrelsen sedan 2018

Anders har varit ledamot av styrelsen sedan 2018. Anders är anställd i Axfood IT och arbetstagarrepresentant för Unionen. Han är också arbetstagarrepresentant i Axfoods styrelse.

Rasmus Tallén

 • Ledamot av styrelsen sedan 2000, suppleant sedan 1999

Rasmus har varit ledamot av styrelsen sedan 2000 och suppleant sedan 1999. Rasmus är anställd i Martin & Servera Logistik och arbetstagarrepresentant för Handelsanställdas förbund. Han är också arbetstagarledamot i Martin & Serveras styrelse och styrelseordförande i Handels Stockholmsavdelning, samt styrelseledamot i Handelsanställdas Förbund, Handelsanställdas Arbetslöshetskassa, LO-distriktet i Stockholms län och representantskapsombud i Landsorganisationen.

Utforska mer

Våra bolag

Läs mer