Hållbarhet

Vi söker oss aktivt till områden där tillväxt och samhällsnytta samspelar och där vi kan bidra till meningsfull förändring. Axel Johnson har arbetat utifrån en uttrycklig idé om att förena affärs- och samhällsnytta sedan långt innan hållbarhet blev ett självklart tema inom näringslivet. Därför är det självklart för oss att våra bolag ska vara ledande inom hållbarhet i sina respektive branscher.

Våra fokusområden

Våra tre prioriterade områden är Cirkulära flöden, Miljö & klimat samt Social hållbarhet. Hållbarhetsarbetets fokus skiljer sig åt mellan våra bolag, beroende på bransch och marknadsposition. Som ägare har vi också ett antal förväntningar som gäller för samtliga av Axel Johnsons koncernbolag, läs mer om våra förväntningar längre ner.

Utifrån ett bredare perspektiv vill vi att Axel Johnson och våra bolag ska stå på rätt sida i de stora samhällsutmaningarna – både globala frågor som motverkandet av klimatförändringarna och mer lokalt präglade frågor som utanförskap och segregation. Utifrån Axel Johnsons stora närvaro inom mat vill vi särskilt bidra till en positiv utveckling inom matsystemet, men vi söker oss också till nya sektorer och områden som solenergi, där Axel Johnson kan bidra till meningsfull förändring.

Ett företags syfte är och förblir större än att bara tjäna pengar.

Antonia Ax:son Johnson

Ägare fjärde generationen, Axel Johnson

Förväntningar på våra koncernbolag

  • Parisavtalet: Våra verksamheter ska verka inom planetens gränser och i linje med de globala klimatmålen i Parisavtalet.

  • Branschledare: Våra företag ska vara ledande inom hållbarhet i sina respektive branscher och ansvarstagandet ska prägla såväl leverantörs led som egen verksamhet och kundrelationer.

  • Steget före omvärldens krav: Våra företag ska vara väl förberedda på ny lagstiftning samt ligga före vad gäller nya krav från kunder och det omgivande samhället.

  • Kunderbjudanden: Våra företag ska i samspel med sina kunder utveckla hållbara och cirkulära kunderbjudanden.

  • Energiomställning: Våra företag ska utifrån respektive verksamhetsförutsättningar, aktivt driva energiomställning bort från fossila källor.

  • Mångfald & inkludering: Våra företag ska vara marknadsledande inom mångfald och inkludering och de ska årligen mäta och följa upp arbetet.

Utforska mer

Mångfald & inkludering

Läs mer