Fem generationer

Det började 1873 när den 29-årige sadelmakarsonen Axel Johnson startade sitt första egna handelskontor. Idag är Axel Johnson en av Sveriges ledande familjeföretag och drivs av femte generationen.

Grundaren Axel I

Grundaren

Det var 1873 som den 29-årige sadelmakarsonen Axel Johnson startade sitt första egna handelskontor, A. Johnson & Co, på Lilla Nygatan i Stockholm. Grunden för företagets expansion blev export av järn och import av kol. Kolaffärerna var det som förde företaget in i rederi branschen och 1890 bildades Rederiaktiebolaget Nordstjernan. Järnaffärerna ledde så
småningom till att Axel Johnson förvärvade aktiemajoriteten i Avesta Jernverk år 1905. När Axel Johnson avled 1910 fick äldste sonen Axel, då knappt 35 år gammal, överta en betydande förmögenhet, ett han delshus, ett rederi och ett järnverk.

Generalkonsuln Axel II

Industrialisten

Axel Ax:son Johnson kallades Generalkonsuln och under hans ledning expanderade koncernen kraftigt. Bland annat skapade han världens första helt motor drivna oceanflotta och Skandinaviens första oljeraf finaderi. Vid Generalkonsulns bortgång 1958 lämnade han till sin äldsta son Axel ett hundratal företag med över 22 000 anställda och med en omsättning på 1,5 miljarder kronor.

Bergingenjören Axel Ax:son Johnson

Internationalisten

1958 delades det stora företaget i två delar, A. Johnson & Co och Nordstjernan AB, båda under ledning av Bergsingenjör Axel Ax:son Johnson. Under Bergsingenjörens tid växte A. Johnson & Co ytterligare. Han expanderade koncernen som nu blev ett internationellt handelsföretag som både marknadsförde koncernens produkter i världen och bedrev egen handel med råvaror och industriprodukter. Under 70-talet bildades frukt- och gröntföretaget J S Saba och i USA byggdes en industrikoncern upp, det bolag som idag heter Axel Johnson Inc.

Antonia Ax:son Johnson

Affärskvinnan

Antonia Ax:son Johnson efterträdde sin far 1982 som styrelseordförande i Johnson & Co. I slutet av 80-talet skedde en strukturomvandling, då all handel och distribution av olja, malm, metaller och stål avvecklades, samtidigt som en ny kärnverksamhet byggdes upp inom svensk detalj- och dagligvaruhandel. I och med att Saba Gruppen förvärvades 1988 blev namn som Dagab, Hemköp och Åhléns en del av företaget som samtidigt bytte namn till Axel Johnson. Tyngdpunkten kom för första gången att flyttas till konsumenthandel.

Idag ägs Axel Johnson av Antonia Ax:son Johnson med familj

Ny generation

Sedan år 2015 är Caroline Berg, dotter till Antonia Ax:son Johnson, ordförande i Axel Johnson. Idag är femte generation verksamma i företaget och den gemensamma kulturen och värdegrunden är präglad av respekt för människor, affärer och relationer. Axel Johnson-koncernen har skiftat skepnad under sin snart 150-åriga historia. 2015 skapades en ny polstjärna genom att 10/50-förnyelse- målet sattes. Det innebär att om tio år ska 50 procent av det vi gör vara nya saker vi inte gör idag. Den förnyelsen sker i våra befintliga verksam heter och genom att vi bygger upp nya verksamheter inom områden som solenergi, fram-
tidens mat och hälsa.

Utforska mer

Axel Johnson gruppen

Läs mer