10/50

Vårt förnyelsemål 10/50 betyder att om tio år ska 50 procent av det vi gör vara nya saker som vi inte gör idag. Under 2023 valde vi att utvidga förnyelsemålet till att bli 10/50/50. Med det utvidgade målet har vi nu lagt till en hållbarhetsdel där vi åtar oss utmaningen att inom tio år också halvera vårt klimatavtryck.

0

% förnyelse efter nio år

0

nya bolag under 2015–2023

0

Mdkr i nya och befintliga bolag under 2023

När vi började mäta vår förnyelse 2015 var vår e-handelsandel 8%. År 2022 hade den ökat till 31%. Genom e-handels-beställningar i skåp nära butiker blev Willys den första att nå break-even i svensk dagligvaru-e-handel. Geografisk expansion är också ett förnyelsetema där Dustin t.ex. 2021 förvärvade IT-partnern Centralpoint och fick en andra hemmamarknad i Benelux-länderna.

För att skapa unika och prisvärda erbjudanden utvecklar många av våra bolag egna kvalitetsmärken. Axfoods märkesvaror, med Garant som största varumärke, utgör över 31% av Willys och Hemköps försäljning. Ett annat exempel på nya produkter är Dustins "Takeback" där de köper tillbaka använda datorer, garanterar kvalitet och säker data-radering, för att sedan sälja produkterna på andrahandsmarknaden.

Sedan 10/50-målet sattes har vi byggt upp ett antal nya verksamhetsområden, däribland vårt investeringsbolag Novax. Förvärv görs framför allt i anslutning till våra befintliga bolag. Mellan 2015-2022 investerade vi i totalt 165 bolag, där majoriteten gjordes inom vår industrigrupp Axel Johnson International. Ett av de största förvärven på senare tid är Axfoods förvärv av Bergendahls Food.

Om 10/50

Axel Johnsons 150-åriga historia präglas av en kombination av långsiktigt företagsbyggande och ständig förnyelse. Sedan 2015 är vårt 10/50-mål en strategisk polstjärna för vår förnyelse, där målsättningen innebär att om tio år ska hälften av det vi gör vara saker vi ännu inte gör idag.

Målet 10/50 är ett sätt för oss att hela tiden sträva efter förnyelse. Förnyelsen sker i huvudsak i eller nära våra befintliga verksamheter – genom produktutveckling, nya kunderbjudanden, nya marknader och förvärv. Under de senaste åren har vi också gått in i helt nya områden som solenergi och funktionella ingredienser. Nio år in är vi på god väg att nå vårt 10/50-mål, där vi redan uppnått 46 % förnyelse.

Om 10/50/50

Under 2023 valde vi att lägga till ytterligare ”50” till vårt förnyelsemål. Det utvidgade målet 10/50/50 innebär att vi på tio års sikt också har som mål att halvera Axel Johnson-koncernens totala klimatpåverkan. Det är en minskning som är i linje med forskningens rekommendationer och det är en förutsättning om vi ska nå Parisavtalets målsättning om att hålla den globala uppvärmningen under 2°C och sträva efter att begränsa den till 1,5°C.

Utifrån 10/50/50-målet kommer vi som ägare att vilja säkerställa att samtliga våra bolag har ambitiösa mål och åtgärdsplaner.Det här målet är ett mycket ambitiöst mål givet nuvarande utvecklingstakt men målet är, liksom förnyelsemålet 10/50, ett uttryck för en vision och för vår ägarvilja. Vi sätter det här målet för att skapa förändring.

För oss ser vi en självklar logik kring att sammanföra förnyelse och hållbarhet. Vår förnyelse måste stödja vår klimatagenda om vi vill att en rörelse mot klimatmålet ska kunna genomföras. 10/50/50-mål sammanfattar därför vår strävan att med otålig förnyelse och långsiktigt perspektiv bygga företag som både är hållbara och som förenar affärs- och samhällsnytta.

Utforska mer

Finansiell information

Läs mer