Thomas Ekman tillträder som ny vd i Axel Johnson

2023-09-07

Thomas Ekman, vd Axel Johnson

Thomas Ekman tillträder som ny vd i Axel Johnson

Thomas Ekman tillträder idag som vd för Axel Johnson, ett skifte som meddelades redan i oktober 2022. Thomas kommer närmast från rollen som vd på Dustin Group och efterträder Mia Brunell Livfors som varit vd för Axel Johnson sedan 2015.

Axel Johnson har sedan 2015 vuxit från 67 miljarder kronor i omsättning till att under 2022 nå 118 miljarder kronor. Koncernen har genomgått en snabb förnyelse mot förändringsmålet 10/50, som innebär att 50 procent av omsättningen om tio år ska komma från saker som inte görs idag. Under de senaste åren har koncernen som en del av den förnyelsen gjort omkring 20 förvärv per år, samtidigt som sällanköpsbolagen Åhléns och KICKS har avyttrats.

Thomas Ekman, vd Axel Johnson:

”I mitt tidigare nära samarbete med Axel Johnson har jag lärt känna den starka kombination av långsiktighet, otålighet och samhällsengagemang som präglar koncernen.

Axel Johnson har just tagit ett historiskt steg genom att lämna den klassiska sällanköpshandeln. Det skapar ett utrymme för oss för att ta ut riktningen framåt. Med finansiell styrka, koncernbolag som visar motståndskraft i en tuff konjunktur och en kultur präglad av samarbete, förnyelse och familjeföretagets starka värderingar, har vi all anledning att vara optimistiska. Jag är övertygad om att vi har alla förutsättningar till både fortsatt lönsam tillväxt och till positiv samhällspåverkan, inom både befintliga verksamheter och nya områden.”

Caroline Berg, styrelseordförande i Axel Johnson:

”När Thomas Ekman nu efterträder Mia Brunell Livfors skiftar vi från en enastående ledare till en annan. Thomas är en högt uppskattad ledare med en bred kompetens och erfarenhet av att leda företag i noterad såväl som privat miljö. Han har ett starkt engagemang som stämmer väl överens med vår syn på långsiktigt företagsbyggande och vår vilja att förena affärs- och samhällsnytta. Det gör att jag är övertygad om att Thomas är rätt person att tillsammans med kollegorna runtom i våra bolag fortsätta att förnya och utveckla Axel Johnson.

Mia har med en sällsynt kombination av skärpa, kraft och humanism under åtta år som vd gjort avgörande insatser för att driva en förnyelse som gör att vi står starka inför framtiden.”

Thomas Ekman har en lång erfarenhet som ledare och blev vd för Dustin Group, där Axel Johnson är största ägare, i januari 2018. Han har tidigare varit vd för Cabonline Group och vd för Tele2 Sverige, och har dessförinnan en bred erfarenhet av ledande kommersiella roller inom telekom och media.

Mia Brunell Livfors har när hon lämnat vd-rollen inträtt som ledamot i Axel Johnsons styrelse, och kvarstår som styrelseordförande i Axfood och i Dustin (i Dustin kommer Thomas Ekman enligt valberedningens förslag efterträda henne som ordförande vid stämman i december).